Een plons van jewelste maakt een eind aan de rust
Zeven meeuwen vliegen op, waarbij ze krijsen
Donderwolken pakken samen boven de kust
Plotseling zie ik de gigant verrijzen

Een walvis die er nog maar half is, triest
De mensen rennen, willen deze reus bekijken
Net op tijd, voordat hij zijn strijd verliest
Het Nederlandse strand zal zijn eindpunt blijken

Een laatste wanhoopszucht spuit uit zijn bolle rug
De toeschouwers lachen, klappen in hun handen
De gigant pakt de ramptoeristen keihard terug
Na een doffe knal trakteert hij hen op ingewanden

© Vincent Mirck, 2010

Terug naar het overzicht: gedichten